Die Biddag vir Onderwys en Opvoeding is vanjaar op die 9de Februarie.