Tuis

Luidleesdag

Lewer kommentaar


Ons vier vanjaar Wêreld Luidleesdag op die 1ste Februarie. Luister gerus na boeke wat deur mense regoor die wêreld voor gelees is. Daar is deesdae heelwat Engelse en Afrikaanse stories op YouTube en toeps (apps) beskikbaar.

Loer gerus na die dokumente wat hier onder gelys is en ook na die lysie skakels wat aan die regterkant (onder die verkorte inhoudsopgawe) beskikbaar is. Lekker lees!

ATPs/Onderrigplanne 2023

3 Kommentaar


Grondslagfase

Intermediêre Fase

Senior Primêr

FET

Vorige Onderrigplanne (ATPs) – met ‘n paar basislynassesserings

KABV-Werkboeke / CAPS Workbooks 2021 [Deel 2]

6 Kommentaar


Die tweede werkboek vir Kwartale 3 en 4 is beskikbaar. Die boeke is gratis beskikbaar en mag nie verkoop word nie. Indien daar tekorte by skole is, kan ‘n mens dit aflaai en druk. Nie alle graadvlakke het tale of FAL- en EAT-boeke beskikbaar nie. Boeke uit vorige jare is hier beskikbaar. Loer ook hier na punte 15 en 16.

Enkele mense het vir antwoordstelle gevra. Ek is nie van antwoordgidse bewus nie – buiten die 2014 Wiskunde antwoorde nie. Loer gerus onder hierdie lysie (net onder die werkboekprentjie) – na punt 9 🙂

Beplanning

Lewer kommentaar


Vind hiermee voorbeelde van gratis beplanning:

Huistaal Graad 1 – 3: Kwartaal 1 – 2 (HT/HL), Kwartaal 3 en 4

EFAL Graad 7 – 12

Wiskunde Graad 1 – 3, 4 – 12

Meer dokumente in verskillende huistale.

Meer vakke

Tik gerus soekterme soos Hulpmiddels, Gratis Leesboeke, KABV, Werkboeke, Flitskaarte, Klanke, Sigwoorde… by die bruin soekblokkie aan die regterkant in vir meer idees en voorbeelde.

Voorskoolse kurrikulum

Vraestelle 2

4 Kommentaar


Vind hiermee verskeie gratis vraestelle [400+] wat op die internet beskikbaar is. Enkele basislyn vraestelle is hier beskikbaar. Loer gerus ook laer af aan die regterkant na die hofie waar meer vraestelle gelys is.

Graad 3 Diagnostiese Toetse

Graad 4 Velerlei vakke

Meer Graad 7 Wiskunde Hersieningswerk

Loer gerus ook hier na ander vakke en moontlikhede:

Gratis Leesboeke

20 Kommentaar


Die Onderwysdepartement het verskeie Grootboeke en Leesboeke in Afrikaans en Engels – 11 tale in totaal – op hul webblad geplaas. Loer gerus hier na spesifieke voorbeelde. Die dokumente is baie groot. Laai die boeke (dalk verkieslik in ‘n WiFi-area) af om herhaaldelik te lees en om data te spaar.

Graad R: Voorleesles: Gouelokkies (storie), Die drie bokke (storie), Ali en die verf, Bosbok se besoeker, Spot gaan winkel toe (storie), Babavoëltjie vind sy mamma, Die groen rok (storie), Skilpad en sy dop (storie),

Virtuele Biblioteek (3 Vlakke)

Virtual Library (3 Levels)

Graad 1 Leesboeke: Die Dieresportdag, Petrus Padda gaan skool toe, Ek kan leesGraad 1 Grootboek met Kort Stories

Graad 2 Leesboeke: Dis ‘n Hondelewe

Graad 3 Leesboeke: Pret in die Kombuis

WKOD Boekrakke

******

‘n Veeltalige Suid-Afrikaanse boek met video.

Nog voorbeelde (sien die Huistaal hofie vir Grade 1 – 3)

Ander boeke:

 • Letterland,
 • Nalibali (Afrikaans, Engels en meer),
 • Snapplify (meer tale),
 • Funphonics,
 • Flyleaf,
 • Vooks,
 • Afrikaanse boeke (Engels, Ander tale) – nog ‘n lys,
 • Engelse Leesboeke met werksvelle,
 • Jolly Phonics Google Play, Apple Books, Google Play, Apple Books
 • Decodable Books
 • Preparing our Grade 3s for the leap to Grade 4

  2 Kommentaar


  Sien Teacha Magazine vir die oorspronklike plasing.

  ATPs / Onderrigplanne

  25 Kommentaar


  ATP

  1. Mediation ATPs & Baseline (F. Phase) ATPs or Recovery Plans – Grades 1 – 12
  2. Graad R – 3
  3. Graad 1 Huistaal
  4. Graad 1: Pasaanduiders Huistaal Kwartaal 1, 2, 3, 4
  5. Graad 1 – 3 ATP aanpassings 2020
  6. Languages 2020 Revised Curriculum and Assessment Plans Gr 1-3
  7. Mathematics 2020 Revised Curriculum and Assessment Plans Gr 1-3
  8. Life Skills 2020 Revised Curriculum and Assessment Plans Gr 1-3
  9. Graad 1 Afr. EAT
  10. Grade 1 Home Language  
  11. Grade 1 Eng. FAL
  12. Graad 1 Wiskunde
  13. Grade 1 Mathematics
  14. Graad 1 Lewensvaardighede
  15. Grade 1 Life Skills
  16. Gr. 1 isiXhosa
  17. Graad 2 Huistaal
  18. Graad 2: Pasaanduiders: Kwartaal 1, 2, 3, 4
  19. Graad 2 EAT
  20. Grade 2 Home Language
  21. Grade 2 FAL
  22. Graad 2 Wiskunde
  23. Grade 2 Mathematics
  24. Grade 2 isiXhosa
  25. Graad 2 Lewensvaardighede
  26. Grade 2 Life Skills
  27. Graad 3 Huistaal
  28. Graad 3: Pasaanduiders: Kwartaal 1, 2, 3, 4
  29. Grade 3 Home Language
  30. Graad 3 EAT
  31. Grade 3 FAL
  32. Graad 3 Wiskunde
  33. Grade 3 Mathematics
  34. Graad 3 Lewensvaardighede
  35. Grade 3 Life Skills
  36. Gr. 3 isiXhosa
  37. 2020 ATPs ECD & Gr. 1 – 12
  38. 2020 Math Grade 3 ATPs Final Term 1
  39. 2020 Math Grade 3 ATPs Final Term 2
  40. 2020 Math Grade 3 ATPs Final Term 3
  41. 2020 Math Grade 3 ATPs Final Term 4
  42. Aanpassings: ENGLISH FAL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN_GRADE 4
  43. AFRIKAANS HT_2020 HERSIENDE NASIONALE JAARLIKSE ONDERRIG PLAN GRAAD 4
  44. AFRIKAANS EAT 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 4
  45. Aanpassings: ENGLISH FAL_2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN_GRADE 5
  46. Aanpassings: ENGLISH HL_2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN_GRADE 5
  47. 2020 Grade 4 Mathematics
  48. 2020 Grade 5 Mathematics
  49. 2020 Grade 6 Mathematics
  50. 2020_National Content Phase Plans Grade 4-6 First Additional Language
  51. 2020 National Revised ATPs Grade 6 Home Language
  52. 2020 National Revised ATPs Grade 6 Non-Languages
  53. 2020 Geography ATP Mediation Grade 6
  54. 2020 History ATP Mediation Grade 6
  55. 2020 Home Languages and First Additional Languages ATP Mediation Grade 6
  56. 2020 Life Skills ATP Mediation Grade 6
  57. 2020 Mathematics ATP Mediation Grade 6
  58. 2020 Natural Sciences and Technology ATP Mediation Grade 6
  59. 2020 National Content Map Grade 4-6 Non-Languages
  60. XITSONGA HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  61. TSHIVENDA HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  62. SISWATI HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  63. SETSWANA HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  64. SEPEDI HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  65. SASL Sign Language HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  66. ISIZULU HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  67. ISIXHOSA HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  68. ATP SESOTHO HL 2020 REVISED NATIONAL ANNUAL TEACHING PLAN GRADE 6
  69. 2020 Grade 7 Mathematics
  70. 2020 Gr. 7 ATP EMS
  71. Grade-7-English-FAL
  72. Grade-7-Mathematics
  73. Grade-7-Natural-Sciences
  74. Grade-7-Social-Sciences
  75. Senior-Phase_Mathematics
  76. 2020 AFRIKAANS ATP EAT Gr 10
  77. 2020 AFRIKAANS ATP EAT Gr 11
  78. 2020 AFRIKAANS ATP EAT Gr 12
  79. Graad 12 aanpassings: Revised ATPs
  80. 2020 SGA EAT Finaal
  81. ATP English SENIOR PHASE
  82. ATP English HL SP
  83. ENGLISH FAL 8 Subject planning material

  2019

  1. Wiskunde Graad 1 – 3 2019
  2. Life Skills ATP Grade 1 Term 1
  3. Life Skills ATP Grade 2 Term 1
  4. Life Skills ATP Grade 3 Term 1
  5. Graad 1 – 3
  6. English FAL Grade 1
  7. English FAL Grade 2
  8. Maths Resource Grade 1 – 3
  9. Mathematics Grade 1
  10. Mathematics Grade 2
  11. Grade 4 2019 ATP
  12. AFR EAT Gr 4 ATP
  13. Grade 5 2019 ATP
  14. Grade 6 2019 ATP
  15. 2019 Programme of formal assessment for natural sciences and technology
  16. Graad 4 – 6
  17. Graad 4 – 6 2019
  18. Graad 6 ATP AFR EAT
  19. Grade 4 ATP’s and Reporting Tool
  20. Grade 5 ATP’s and Reporting Tool
  21. Grade 6 ATP’s and Reporting Tool
  22. Graad 7 – 9 [Afrikaans / Engels]
  23. Grade 7 SS ATP 2019a
  24. ATP 7 EAT 2019
  25. ATP 8 EAT 2019
  26. ATP 9 EAT 2019
  27. Graad 10 – 12
  28. Vaardigheidskole
  Sien ook:
  • KABV (Kurrikulumbeleid, Assesseringsprotokol, Slaagvereistes, Departementele Werkboeke, Voorbeelde van Graad R-rapporte/”Resource Kit”)
  • Ou Vraestelle (200+ Gratis opsies:  Graad 1 – 12)

  ‘n Nuwe skooljaar

  6 Kommentaar


  Dis die begin van ‘n nuwe skooljaar en heelwat nuwe juffrouens het gevra wat ‘n mens kan doen om die jaar met ‘n ekstra huppel in die stap aan te durf…

  Aan die begin van ‘n skooljaar, is daar heelwat senuwees betrokke – vir die kinders, die ouers en die opvoeders.  Tree dus voorkomend op.

  1. Gaan deur die leerders se profiele en verseker dat dit met jou klaslys ooreenstem.  Is daar inligting in die profiele wat jy in die klas kan gebruik?  Indien ‘n outjie byvoorbeeld linkshandig is, kan jy sorg dat jy die korrekte skêre het.
  2. Beplan dalk stasies vir die eerste dag, sodat die outjies met die instapslag ‘n keuse van aktiwiteite (bv. inkleurwerk, rygwerk, kleispel, legkaarte, prenteboeke, leesboeke, perseptuele take, ens.) het om saam met hul ouers of klasmaats te ontdek.  Moedig ouers aan om foto’s te neem en gee dalk ‘n groot koevert met inligting en ‘n bederfie om saam te neem.
  3. Gee ‘n nuusbrief om te verduidelik hoe kommunikasie gaan plaasvind – hetsy deur middel van ‘n weeklikse huiswerkbrief, ‘n huiswerkboekie, ‘n kennisgewingsbord, ‘n klaswebblad, ‘n selfoonboodskap of ‘n toep (app).  Hoe kan die ouers met jou kommunikeer?  Laat hulle ‘n boodskap by die kantoor, skryf hulle ‘n briefie of kan hulle ‘n e-pos stuur?  Dink mooi voordat persoonlike foonnommers gedeel word.
  4. Indien jy ‘n toep soos SeeSaw kies, druk reeds vroegtydig die uitnodigingsbriewe en gee dit uit soos die ouers in kom.  Sodoende kan hulle registreer en reeds deur die loop van die dag ‘n foto of twee ontvang 😉  Onthou net dat skole deesdae toestemming verkry om foto’s op sosiale media of webblaaie te plaas.  Neem dus net individue af om die oomblikke privaat met hul ouers te deel.
  5. Loop deur die klas en skool om foto’s van belangrike kennisgewings en mense te neem.  Skep ‘n eenvoudige storie om dit te beskryf en plaas dit op die kommunikasieblad of -toep sodat die outjies na skool met hul ouers daaroor kan gesels.
  6. Weet die ouers waar die kinders gaan aantree?  Is daar klaslyste of kennisgewings beskikbaar?  Merk aanvanklik elke kind se naamkaartjie (op die bank, vakkie, tasrakkie, ens.) met ‘n unieke prentjie, kleur of vorm – sodat beide die kinders én die ouers vinnig die regte pak- en sitplekke kan vind.
  7. Aan die begin van die jaar, kan jy selfs die staanplekke in die ry só merk deur die naamkaarte met deursigtige verpakkingskleeflint (of kontakplastiek) op die vloer of teen die muur te plak (praat net eers met die hoof).  As jy gelamineerde kaarte met klitsgras (velcro) teen die muur plak, kan jy die volgorde gedurende die jaar in ‘n kits ruil – so ook op die banke.  (‘n Kollega plak die naam- en prentjiekaarte apart op en vra dan dat die outjies met die naam in die klas in kom.  Die name teen die muur, is dus die afwesiges.)
  8. Vra dat die ouers alle besittings merk – skryfbehoeftes, skoene, klere, tasse, onderklere, swemklere, kosblikke, sakke, ens.  ‘n Swart veselpen, maskeerband of ‘n papierstrokie wat met kleeflint geseël word is ‘n eenvoudige, maar effektiewe manier om besittings te merk.
  9. Wie moet smiddae op die bus klim of hoe gaan die outjies huis toe?  Plaas dalk ‘n klaslys of twee op ‘n tafel waar die ouers dit aandui.  Gebruik dan eenvoudige sleutelringetjies om die reëling aan te dui en aan die skooltasse te heg.  Dit mag dalk help om die outjies smiddae in die regte rigting te stuur.
  10. Die kantoor sal gewoonlik inligting soos kleredragreëls, tasreëls, ens. deel, maar dit is soms ‘n goeie idee om ‘n herinneringsboodskap hier en daar aan te bring.  Het julle riglyne vir die klaskamer?
  11. Indien ‘n outjie badkamer toe wil gaan, gaan jy reël dat die outjie kom vra?  Sommige juffrouens gee ‘n sagte speelding om op die bank te sit of knyp ‘n naamkaartjie aan ‘n muurkaart vas.  Party gee ‘n bottel vloeibare seep om saam te dra.  As die item dus weg is, weet jy dat ‘n outjie die klas verlaat het.  As die noodklok lui, sal jy meer gereed wees vir die soekproses.  Neem maar aanvanklik die hele klas badkamer toe (voor of na pouses) totdat hulle die roete ken.
  12. Wat is jou skool se beleid ten opsigte van eetgoed?  Eet die outjies buite, binne of tydens klastyd?  Moedig julle gesonde kosblikke aan of berus die onus op die ouers?  Bring die kinders water of gaskoeldrank saam?  Hoe gemaak met ‘n klas waar ‘n kind ‘n neutallergie het?
  13. Hoe gereeld gaan die outjies die snoepie besoek en waar gaan die geld gebêre word?
  14. Waar hou julle noodhulp items soos pleisters, asmapompies of spuite (bv. Epipenne)?
  15. Gaan julle herwinning en waterbesparing aanmoedig?
  16. Wat is die selfoonbeleid en waar sluit jy kosbare besittings toe?  Bêre dalk eetgoed hier vir daardie dae wanneer jy langer moet bly of ‘n hongerkol ontwikkel.
  17. Hoe werk uitstappies?  Trek die kinders skooldrag of gewone klere aan?  Mag ouers saam gaan en word ‘n lysie met vrywilligers saam gestel?
  18. Gaan julle as ‘n klas of ‘n graadgroep naburige tehuise besoek of by gemeenskapsprojekte betrokke raak?  ‘n Mens kan dalk een keer per maand oorstap om stories te lees, speletjies te speel of liedjies te sing as ‘n groep.
  19. Wanneer is die eerste ouer- en inligtingsaande?  Gaan julle opvoedkundige sprekers reël?
  20. Maak verjaarsdae spesiaal deur ‘n verjaarsdagmuurkaart of -kalender met die spesiale dae teen die muur te plak en die name in jou nuusbrief te noem.  Besluit dalk in oorleg met die ouers en skoolhoof op ‘n tipe bederfie (bv. maksimum R10) of vra dat ouers ‘n bydrae tot ‘n verjaarsdagfonds lewer.  ‘n Mens kan dan aan die einde van die kwartaal ‘n klaspartytjie hou en storie– of feite boeke vir die klas se leeshoekie aan koop.  Indien jou klas rekenaars of tablette het, kan ‘n mens selfs die fonds vir opvoedkundige en aanvullende programme of toeps (apps) aanwend.
  21. Indien jy jou klas versier, gaan jy ‘n tema of ‘n kleurskakering kies?  Kies jy iets wat tydloos is of gaan jy jaarliks iets nuuts aanbring?  Is jou skryfbord skoon of kort dit ‘n was?  Reël dalk ‘n periode of ‘n tyd wanneer jy en jou kollega mekaar wedersyds kan help met die regruk werk.  As jou klas donker is, kies ligte gordyne en indien dit ‘n warm, sonnige klas is – wil ‘n mens dalk dikker lap (soos denim) kies.  Dink aan opsies wat dienlik én mooi sal wees.  ‘n Mens se begroting is maar dikwels beperk.
  22. Indien jy ‘n nuwe mat vir jou klas kies, dink hier ook aan aspekte soos vlekke, sand, modder en higiëne.  Watter opsies is sakpas en min moeite?
  23. Wat gebeur indien die outjies tande wissel? Hoe gaan die tand by die tandmuis uitkom? Party skrik groot en ander nie.  Hou gerus ook ‘n plan vir glipsies gereed.
  24. Hoe gaan jy jou flitskaarte stoor?  ‘n Hangende skoensak is nogal ideaal.  Indien die sakkies te breed is, kan ‘n mens dit deur stik.  Indien jy baie handig is, kan jy jou eie nommerpas stoorsak maak en dalk ‘n dun stokkie bo en onder span om die sak te verstewig.  Jy kan iets soortgelyks met deursigtige plastiek op karton maak – waarin jy sinne of flitswoorde kan bou of gebruik magnete teen die metaalbord.
  25. Indien jy jou muurprente A4 hou, kan jy dit in jou beplanningslêer liaseer.  Indien jy groter muurprente het, kan ‘n mens ‘n broekhanger of klampies en ‘n draadhanger inspan.  Die agterkant van ‘n kas, deur of boekrak is ‘n ideale weghangplek.

  Eet ‘n goeie ontbyt en gaan vroeg skool toe.  Gun jouself soggens ‘n geleentheid om aan jou dag te dink.  Dink aan idees om ‘n glimlag op ‘n bekommerde gesig te plaas, kry idees by die hulpspan, raadpleeg ‘n mentor in die skool en haal asem.

  Stap gerus na skool om na ‘n kollega se klas vir ‘n vinnige geselsie voor jy die klas gereed maak vir die nuwe dag en onthou om jouself ‘n kansie te gun om te ontspan.  Jy gaan nie alles in ‘n dag gereed kry nie en dit sal dikwels ‘n paar jaar se probeer- en leerslae verg, maar jy gaan heel anderkant uitkom.

  Mag jy ‘n baie suksesvolle jaar beleef.

   

  sinne en paragrawe

  4 Kommentaar


  Iemand het onlangs gevra hoe ‘n mens kan help om die jong outjies sinne te laat skryf.

  Blaai deur ou tydskrifte en soek prente wat tot die belangstellings spreek.  Vra aanvanklik vir beskrywende woorde en skryf dit rond en bont op ‘n bladsy neer.  In Graad 1, sal die outjies geneigd wees om sinne herhaaldelik met dieselfde woorde te begin, bv. Ek sien… Dit is ‘n… Herinner hulle daaraan om eerder nie opeenvolgende sinne met dieselfde woorde te begin nie en verskaf voorbeelde of opsies om van te kies.

  Kyk nou na die beskrywende woorde en vra dan dat die outjie ‘n sin gee om die prent of tema te beskryf. Bv. Die motor is vinnig. Vra nou vrae om die sin meer beskrywend te maak. Bv. “Hoe lyk die motor? Waar is die motor?”

  Die rooi motor is vinnig…Die rooi motor (voor die boom) is vinnig.

  Om die sin te laat oor gaan in ‘n paragraaf, kan ‘n mens nou aan meer besonderhede dink. Hoe vinnig versnel die motor? Wat maak die motor spesiaal?

  Gebruik dan ook ander onderwerpe en artikels. Dink aan ‘n advertensie vir ‘n eiendom. Verskaf ‘n uitknipsel en vra dat die outjie dit in volsinne of meer beskrywend oor skryf. Bv. Hierdie huis het een verdieping en een motorhuis. Dit het drie slaapkamers en ‘n twee badkamers. Daar is ‘n swembad in die groot agterplaas en ‘n gevestigde tuin.
  Verlig of omkring die vreemde woorde (“groot woorde”) en verskaf ‘n woordeboek, sodat die sinonieme op gesoek en vervang kan word.  Die outjie kan die nuwe woord in ‘n woordelys aanteken – met ‘n sinoniem tussen hakkies.

  Om later ‘n opstel te skryf, gebruik heelwat mense die grafika of idee van ‘n hamburger. Probeer dit gerus.

  paragrawe   sinbeginners  paragraphs

  Nie noodwendig geïnteresseerd in opstelle nie? Skryf kort briefies aan penmaats.  Laat jou klas se graadvlak en adres in die kommentaarblokkie indien jy in ‘n penmaatklub belangstel.

  Tik gerus ook soekterme soos “tydsvorme, Engels, klanke, hersien, woordsoort…” by die bruin soekblokkie hier aan die regterkant in vir soortgelyke idees. Ek hoop dit kan help 😉

   

  Skrifdag, 23 Januarie

  2 Kommentaar


  skrifdag

  Vind hiermee ‘n paar skakels in verband met skrif ingesluit.  Tik gerus ook soekterme soos “knip, perseptuele, skrif, skryf, handspier, patroon, patrone, syfers, tuis…” by die bruin soekblokkie aan die regterkant in (of loer na die “Drukbare Bladsye“-hofie) vir meer idees.

  1. Robotkaarte (drukskrif / lopende skrif)
  2. Potloodgreep
  3. Drukskrif Bladsy
  4. Handwriting
  5. Lopende Skrif Bladsy
  6. Cursive Writing
  7. ABC Skryf
  8. Graad 1 Handskrif (riglyne)
  9. Graad 2 Handskrif (riglyne)
  10. Graad 3 Handskrif (riglyne)
  11. Lopende Skrif
  12. Lopende Skrif Kleinletters
  • Maak vandag kleiwurmpies om verskillende klanke, patrone en syfers te vorm.  Ons het kleimatjies in lêersakkies gehou en dan die kleiletters daarop gevorm.
  • Maak soutkleiletters om name te vorm.
  • Druk die outjies se name in groot letters, verf met pofferige verf en trek met die vinger bo-oor die letters.
  • Gebruik flubber soos gewone speelklei.  Druk die week se woorde met koekiedrukkers of lettermagnete daarop en .
  • Tel speelgoed met ‘n tangetjie op.
  • Bou magneetwoorde op die skryfbord – na aanleiding van bekende getalname, lees- en sigwoorde.

   

  Teacha – Hoe maak ‘n mens?

  8 Kommentaar


  winkel

  Koekeloer, kies, klik, koop en druk uit.  Ek het vele navrae ontvang.  Laat weet gerus indien daar nog onsekerheid is 😉  Kyk na die naam onderaan die produk en tik dit op Teacha se soekspasie in.

  My Klaskamer Produkte (winkelrak)

  Pryse is aangepas…loer gerus…

  Screen Shot 2016-02-03 at 17.14.08

  This slideshow requires JavaScript.

  Die volgende inligting is op Teacha beskikbaar:teachateacha1teacha 2teacha4teacha5teacha6teacha7teacha8teacha9

  screen-shot-2016-10-05-at-19-47-07t3t4screen-shot-2016-10-05-at-19-47-04t5t6t7t8t9t10t11t12t13t14t15t16t17t18t19t20t21t22t23t24screen-shot-2016-11-06-at-18-48-49screen-shot-2016-11-06-at-18-48-35

  screen-shot-2016-12-11-at-16-49-08screen-shot-2016-12-11-at-16-49-03screen-shot-2016-12-11-at-16-48-54

  verjaarsdaetema-voorblaaie

  screen-shot-2017-02-04-at-6-41-40screen-shot-2017-02-04-at-6-41-36screen-shot-2017-02-04-at-6-41-43

  Screen Shot 2017-05-03 at 6.20.47 AMScreen Shot 2017-05-03 at 6.20.39 AM

  Screen Shot 2017-06-06 at 5.55.12 PMScreen Shot 2017-06-06 at 5.55.16 PM

  Screen Shot 2017-07-06 at 2.13.49 PMScreen Shot 2017-07-04 at 8.22.00 PMScreen Shot 2017-07-12 at 2.59.55 PM

  Screen Shot 2017-07-20 at 8.06.27 AMScreen Shot 2017-08-07 at 11.17.33 AMScreen Shot 2017-08-07 at 11.17.36 AM

  myklaskamerbvimyklaskamerbvmyklaskamerbvamyklaskamerbvdmyklaskamerbvg

  teachajufferhulpmiddels

  teachateacha

  Juffer 3Juffer 1Juffer 2

  klas temapadveiligheid superhelde

  Huiswerk en Roetine

  4 Kommentaar


  huiswerk

  • Merk elke vak se boeke met ‘n kleurkol op die rugkant om dit makliker in die tas of kas op te spoor.  Gebruik dieselfde kleure op die skoolrooster.
  • Plak ‘n kalender en rooster teen die muur op.  Merk inhandigings- en toetsdatums in dieselfde kleure as die boeke en steek die besonderhede teen die notabord vas.  Maak nota’s op die rekenaar of selfoon se kalender om datums te onthou.
  • Wys vir die outjie hoe om die tas volgens die rooster in te pak. Smiddae kan hy/sy die boeke daarvolgens uitpak en deurgaan om die huiswerk te voltooi.
  • Sorg dat daar ‘n stil hoekie is om die huiswerk te doen.  Geen gedruis, geen televisie en geen speletjies.  Sagte musiek (sonder lirieke) help wel vir sommige outjies.
  • Stel ‘n wekker (timer op die rekenaar of selfoon) om leer- of huiswerktyd af te baken (15, 20, 30…minute) en neem breuke tussen-in.  Doen ‘n fisieke aktiwiteit (ry fiets, spring op die trampolien, loop om die huis, doen strekke), drink ‘n bietjie water en gaan voort.
  • Let op na die onderwyser se vraagstelling in take of werksvelle, want dit duik dikwels in toetse op.  Bespreek die woordeskat en maak aantekeninge (Bespreek beteken…, Beskryf beteken…).
  • Hou nota’s en opsommings in ‘n lêer.  Dit kan handig te pas kom tydens die eksamen.
  • Hou ‘n eksamenblok, skoon blaaie, verligpenne (highlighters) en plakkerige vlaggies (sticky tags) byderhand.
  • Maak ‘n tydlyn al om die muurrand as julle na iets uit die Geskiedenis kyk.
  • Soek prente, diagramme, sketse, atlasse, boeke, ens. oor die onderwerpe sodat ‘n mens ‘n beter beeld oor bv. die bou van ‘n duif, kaarte, ens. kan kry.  Die internet is propvol inligting.
  • Gaan deur die opsommings en formules.  Kan julle aan ‘n prettige kletsrymliedjie (rap) of ritme dink om die werk te onthou?  Maak ‘n opname en hou dit gereed vir later.
  • Is daar aspekte wat ‘n mens in die motor oppad huistoe kan oefen?  Dink aan spelwoorde, veelvoude, ens.
  • Maak flitskaarte van die woorde (twee stelle):  trek na, speel “Snap” of ‘n geheuespel.
  • Maak “self oefen” legkaarte van woorde, maaltafels, ens.
  • As julle toegang tot tablette het, skep spelwoordspeletjies op forums soos TinyTap.  Die outjie kan die woorde op die rekenaar, Android en/of Apple toestelle hersien.
  • Onderwysers kan toeps (apps) soos SeeSaw of Google Classroom gebruik om ouers op hoogte van sake te hou.  Neem ‘n foto van jou huiswerkbord en plaas eenmalig.  Deel ook dokumente deur Google Classroom.
  Tik gerus soekterme soos “huiswerk, vraestel, JNA, hersien, eksamen, leer…” by die bruin soekblokkie aan die regterkant in of loer na die hofie “Vraestelle, Studietegnieke en Toetse” bo-aan die lysie skakels vir meer riglyne en idees.

  Rym

  4 Kommentaar


  Screen Shot 2015-12-20 at 7.55.50

  Rym en rymende sinne, is ‘n heerlike manier om ouditiewe vaardighede op te skerp en om taalontwikkeling te doen.  Die kleintjies geniet rympies en kan dikwels onsinrympies spontaan voltooi.  Byvoorbeeld:  Vandag is dit baie koud…Ek dra ‘n serp van …goud.

  Soos met die jong huistaalleerders, kan ‘n mens ook rymwoorde gebruik om die taal vir tweede taal leerders interessant te maak.

  • Kies ‘n woord en kyk hoeveel onsin en/of sinvolle rymwoorde julle kan kry.
  • Skryf die woorde neer en sorteer dit in onsin en sinvolle woorde.
  • Maak muurprente of rymwoordlyste per rymgroep – om teen die muur op te plak.  Sodoende, kan ‘n mens vinnig die maats op spoor.
  • Maak sinne met die sinvolle woorde.
  • Weet julle wat die woorde beteken?  Vind gerus uit.
  • Skryf julle eie rympies.  Onthou dat die rymwoorde gewoonlik aan die einde van ‘n versreël staan.
  • Maak ‘n afskrif van die klas se rympies en bind dit in ‘n klasbundel (vir die leeshoekie).

  Afhangende van die outjies se vaardigheidsvlakke, kan ‘n mens die rymwoorde tot kort woorde (een lettergreep) – met ‘n klinker, dan dubbelklanke, tweeklanke en drieklanke beperk.  Vir uitdagings, kan ‘n mens dan aan woorde met meer lettergrepe dink.

  rymprent/muurkaart

  rym pakket

  Sien ook:  Flitswoorde/Woordfamilies

  Junie Huiswerk, Vaslegging of Intervensie

  2 Kommentaar


  Screen Shot 2015-06-01 at 18.55.02

  Junie Huiswerk (drukbaar)

  Tik “f en v”, “e klink soos i”, “klanksamevloeiing” of “Vadersdag” by die bruin soekblokkie aan die regterkant in, om skrywes te kry wat sommige van hierdie huiswerk aktiwiteite sal ondersteun.  Die huiswerk strek vir die volle maand, maar kan gekombineer word soos verkies.

  Leesreekse

  4 Kommentaar


  Na aanleiding van navrae, plaas ek skakels na die volgende leesreekse vir die Grondslagfase.  Watter leesreekse word in jou skool gebruik?

  Afrikaans

  Engels

  Sien ook “Geletterdheid/Taal” en “Hulpbronne” aan die regterkant of tik soekterme soos “e-boek, leeslys, iPad, Android” by die bruin soekblokkie aan die regterkant in vir soortgelyke uitgawes.
  *Aangesien Letterland ‘n Britse program is, is daar nie ‘n Afrikaanse opsie nie.

  vraestelle

  142 Kommentaar


  vraestelle

  1. Ek weet/I know – algemene kennis
  2. Think online
  3. Conquesta – Graad 1 – 7 Afrikaans en Engels
  4. Conquesta – Taal, Wiskunde, Lewensvaardige – Graad 1 – 3 en Verskeie vakke – Graad 4 – 7. Ook in Engels beskikbaar.
  5. JNA/ANA vraestelle
  6. 2014 JNA/ANA Verskeie tale
  7. Wiskunde/Wetenskap
  8. Wiskunde – Graad 4 – 7
  9. Various Question Papers, Graad 4 – 7 [2014, 2015, 2016]
  10. Teacha – verskeie vraestelle, hulpmiddels en werksvelle
  11. Ou LitNum vraestelle
  12. LitNet Vraestelle
  13. LitNet Gr.3 – 12
  14. Best Education (verskeie grade, Eng./Afr.)
  15. NS Olympiad – 2012 Grade 4 – 6
  16. NS Olympiad – 2013 Grade 4 – 6
  17. NS Olympiad – 2014 Grade 4 – 6
  18. NS Olympiad – 2015 Grade 4 – 6
  19. NS Olympiad – 2016 Grade 4 – 6
  20. NS Olympiad – 2013 Grade 7 – 9
  21. NS Olympiad – 2014 Grade 7 – 9
  22. NS Olympiad – 2016 Grade 7 – 9
  23. A+ Click Grade 1 – 12
  24. Grade 4 – 7 Past Papers
  25. Voorbeelde van assesserings in die Grondslagfase
  26. Ecexams
  27. Voorbeeldvrae Graad 4 – 7
  28. isiXhosa
  29. Wiskunde Vrae (Voorbeelde Gr 4 – 12)
  30. Baseline Assessment Gr. 3 – 7 (Maths)
  31. Grondslagfase Wiskunde Assesserings Laaste Kwartaal: IsiNdebele, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, Tshivenda, Xitsonga (Tweetalig)
  32. Grade 4 – 7 June/Nov
  33. Graad 4 – 7 Junie en Nov.
  34. Grade 4 tot 7 June en Nov.
  35. Graad 3, 6, 9 November-vraestelle
  36. Graad 10, 11, 12 Vraestelle (sien ook heel onder)
  37. Graad 4_HT_Basislynass_20
  38. Graad 4_EAT_Basislynass_20
  39. Ou Graad 4 – 7 Wiskunde Uitdagings
  40. G4_Afrikaans EAT Memo
  41. Gr4_Afrikaans HT_Memo
  42. GR 4 – 6 AANVANGSASSESSERING ONDERWYSERSRIGLYNE_20
  43. Graad 5_HT_Basislynass__20
  44. Graad 5_EAT_Basislynass_20
  45. Gr5_Afrikaans HT Memo
  46. Gr5_Afrikaans EAT Memo
  47. Graad 6_HT_Basislynass_20
  48. Gr6_Afrikaans EAT Memo
  49. Graad 6_EAT_Basislynass_20
  50. Gr6_Afrikaans HT Memo
  51. GR7_HT_EAT_Basislynass_20
  52. Gr7_Afrikaans HT_FAL Memo
  53. Voorbeeld van skakellysie aan die regterkant.

   Voorbeeld van skakellysie aan die regterkant. Loer gou.

  Graad 1

  1. Afrikaans Huistaal
  2. Afrikaans FAL
  3. Engels Huistaal
  4. Engels FAL
  5. JNA 
  6. Wiskunde
  7. 2010 Baseline Assessment Gr 1
  8. Wiskunde Oefentoets
  9. Maths Test
  10. ANA Home Language
  11. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  12. Eng FAL T1 
  13. Memo
  14. AFRIKAANS HUISTAAL HALFJAAR BASISLYN ASSESSERING
  15. Huistaal HT K1
  16. Afr. FAL T1 
  17. Afr. EAT T1 
  18. Memo Afr. / Eng. T1 
  19. Math Term 1
  20. Eng. HL Term 1
  21. Wiskunde Kw. 1 T1
  22. Wiskunde Kw. 1 T2
  23. Graad 1 Kwartaal 4 Afr. & Eng.
  24. Graad 1 Kwartaal 4 Afr. & Eng. Wisk Assesseringstaak 1
  25. Graad 1 Kwartaal 4 Afr. & Eng. Wisk Assesseringstaak 1 Memo

  Graad 2

  1. Afrikaans Huistaal
  2. Huistaal Kwartaal 1
  3. Huistaal Oefentoets
  4. Huistaal Kwartaal 2
  5. Home Language T1
  6. Engels 1 Huistaal
  7. Engels First Additional Language
  8. Wiskunde 1
  9. Mathematics Test
  10. Mathematics Term 1 T1
  11. Mathematics Term 1 T2
  12. JNA Wiskunde
  13. JNA Huistaal
  14. ANA Home Language
  15. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  16. Slimkoppe
  17. EAT T1 
  18. FAL T1
  19. Memo
  20. Graad 2 Kwartaal 4 Afr. :Eng.
  21. Graad 2 Kwartaal 4 Afr. :Eng. Wisk Assesseringstaak 2 Memo
  22. Graad 2 Kwartaal 4 Afr. :Eng. Wisk Assesseringstaak 1
  23. Graad 2 Kwartaal 4 Afr. :Eng. Wisk Assesseringstaak 2
  24. Graad 2 Les 33 Kwartaal 4 Afr. :Eng. Wisk Assesseringstaak 2 Memo

  Graad 3

  1. Afrikaans Huistaal
  2. Huistaal Nov.
  3. Engels Huistaal
  4. Engels FAL
  5. Wiskunde Basislyn / Maths Baseline
  6. English Nov.
  7. JNA Taal
  8. Wiskunde
  9. Maths Term 1 Task 1  
  10. Memo
  11. Maths T1 Task 2
  12. Memo
  13. Wiskunde Oefentoets
  14. English Test
  15. MATHS GR3 QP NOV2014 ENG
  16. MATHS GR3 QP NOV2014 AFR
  17. MATHS GR3 NOV2014 QP XHOSA
  18. MATHEMATICS GR3 NOV2014 QP SESOTHO
  19. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  20. LitNet Toetse en Ander vraestelle
  21. Huistaal 1
  22. Afrikaans EAT
  23. Memo
  24. Home Language 1
  25. Wiskunde Taak 1 K1
  26. Math, FAL, HL
  27. Graad 3 Kwartaal 4 Afr. & Eng.
  28. Graad 3 Kwartaal 4 Afr. & Eng. Wisk Assesseringstaak 1
  29. Graad 3 Kwartaal 4 Afr. & Eng. Wisk Assesseringstaak 1 Memo
  30. Graad 3 Kwartaal 4 Afr. :Eng. Wisk Assesseringstaak 2
  31. Graad 3 Kwartaal 4 Afr. :Eng. Wisk Assesseringstaak 2 Memo
  32. AFR FAL GRD 3 Nov.2016
  33. AFR LIFE SKILLS QP GR 3 Nov. 2016
  34. AFRIKAANS MATHS Grd3 Q. PAPER Nov. 2016
  35. ENG FAL GRD 3 QPAPER Nov. 2016
  36. ENG HL GR 3 QPAPER Nov. 2016
  37. ENGLISH LIFE SKILLS QP GR.3 Nov. 2016
  38. ENGLISH MATHS Grd.3 QPAPER Nov. 2016

  Graad 4

  1. Afrikaans HT
  2. Afrikaans HT Toets
  3. Grade 4 HL Baseline Marking Guideline
  4. Grade 4 HL Baseline
  5. Grade 4 FAL Baseline
  6. Grade 4 FAL Memorandum
  7. Afrikaans EAT
  8. Afrikaans Toets
  9. Baseline: Maths/Basislyn: Wiskunde 
  10. Wiskunde Kwartaal 1
  11. Maths Grade 4 Mathematics FAT 1.2 TEST – Activity 1 bg.
  12. Taal
  13. English Test
  14. Lewensvaardighede 1
  15. Lewensvaardighede 2
  16. Lewensvaardighede PSW 1
  17. SW 1
  18. SW 2
  19. SS Summary 1, SS 2
  20. LO 1
  21. NW & Tegnologie
  22. Math Term 1, work
  23. Math Term 2, work
  24. Math Term 3
  25. Math Term 4Work
  26. Gr 4 NS & Tech June
  27. Gr 4 Eng HL June
  28. Afr EAT Junie Gr 4
  29. Maths Gr 4 June
  30. History June Gr 4
  31. Gr 4 Geography June
  32. Wiskunde Hersieningsgids
  33. Wiskunde 1
  34. Wiskunde 2
  35. Wiskunde LitNet Junie
  36. Wiskunde (met memo)
  37. Wiskunde LitNet
  38. Wiskunde 3de Kwartaal
  39. Wiskunde LitNet 2016
  40. Voorbeelde van opsommings
  41. Meervoude opsomming
  42. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  43. ANA/JNA
  44. ANA FAL 2012
  45. ANA FAL 2013
  46. JNA HT Afr.
  47. NW Werkstukke (Gids met inligting)
  48. NW Kwartaal 1
  49. NS & Tech
  50. NW Sept.
  51. Skeppende Kunste 2
  52. Maths Term 1
  53. Creative Arts T3
  54. Skeppende Kunste Kwartaal 4
  55. Math Assessments
  56. Verskeie
  57. Verskeidenheid
  58. History Gr 4 Nov
  59. Gr 4 Nov Maths
  60. Afr EAT Nov Gr. 4
  61. Eng Language Gr 4 Nov
  62. Common Exams: Maths

  Graad 5

  1. Grade 5 FAL Baseline
  2. Grade 5 FAL Marking Guideline
  3. Grade 5 HL Baseline Memorandum
  4. Grade 5 HL Baseline Assessment
  5. Wiskunde
  6. Wiskunde Hersieningsgids
  7. Wiskunde LitNet 1
  8. Wiskunde LitNet
  9. Basislyn Wiskunde / Baseline Maths
  10. Wiskunde 1
  11. Wiskunde 2
  12. Wiskunde vraestel
  13. Wiskunde 3de Kwartaal
  14. Wiskunde Oefentoets
  15. AHA Wiskunde 4
  16. Afrikaans HT
  17. Voorbeelde van opsommings
  18. Geography June Gr 5
  19. Eng June Gr 5
  20. Afr Gr 5 Junie
  21. Maths June Gr 5
  22. NS & Tech Gr 5 June
  23. History June Gr 5
  24. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  25. ANA/JNA
  26. Engels FAL
  27. ANA Gr.5 Math
  28. ANA FAL
  29. NS & Tech
  30. Mathematics
  31. Maths T1
  32. Assessments
  33. SW FAT K1
  34. PSW FAT K1
  35. Creative Arts T3
  36. Skeppende Kunste K3 
  37. Verskeie
  38. Verskeidenheid
  39. History Gr 5 Nov
  40. Eng Nov Gr 5
  41. Afr EAT Gr 5 Nov
  42. Maths Paper 2 Nov Gr 5
  43. NS & Tech Gr 5 Nov
  44. Common Exams: Maths

  Graad 6

  1. Afrikaans HT
  2. Afrikaans Oefentoets
  3. Grade 6 HL Baseline Assessment
  4. Grade 6 HL Marking Guideline
  5. Grade 6 FAL Baseline
  6. Grade 6 FAL Marking Guideline
  7. Wiskunde Hersieningsgids
  8. Baseline Maths / Basislyn Wiskunde
  9. Grade 6 Provincial Exams June/Junie
  10. Wiskunde 1
  11. Wiskunde 2
  12. Wiskunde Litnet
  13. Wiskunde
  14. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  15. ANA/JNA
  16. Lewensvaardighede (PSW)
  17. Comprehension Grade 6/7
  18. FAL Grade 6/7
  19. English First Additional Language
  20. English FAL June
  21. Geography Gr 6 June
  22. Eng HL Gr 6 June
  23. Afr Gr 6 Junie
  24. Maths Gr 6 June
  25. NS Gr 6 June
  26. History Gr 6 June
  27. NW Gids en Inligting
  28. NS & Tech
  29. NW & Tegnologie
  30. Mathematics
  31. Maths T1
  32. Wisk K1
  33. Assessments
  34. Visuele Kuns
  35. Skeppende Kunste K2
  36. Skeppende Kunste K4
  37. Verskeie
  38. Verskeidenheid
  39. History Gr 6 Nov
  40. Gr 6 Geography Nov
  41. Eng HL P2 Gr 6 Nov
  42. Afr EAT V2 Gr 6 Nov
  43. Maths Gr 6 Nov
  44. Maths Paper 2 Gr 6 Nov
  45. Common Exams: Maths
  46. 2017-GRADE-6-AFR-HL-P2-QP
  47. 2017-GRADE-6-AFR-HL-P3-QP
  48. 2017-GRADE-6-AFR-L_SKILL-QP
  49. 2017-GRADE-6-AFR-MATHS-QP
  50. 2017-GRADE-6-AFR-NS-TECH-QP
  51. 2017-GRADE-6-AFR-SS-GEO-QP_1
  52. 2017-GRADE-6-AFR-SS-HIS-QP
  53. 2017-GRADE-6-EFAL-P2-QP
  54. 2017-GRADE-6-EFAL-P3-QP
  55. 2017-GRADE-6-ENG-HL-P2-QP
  56. 2017-GRADE-6-ENG-HL-P3-QP
  57. 2017-GRADE-6-ENG-L_SKILLS-QP
  58. 2017-GRADE-6-ENG-MATHS-QP
  59. 2017-GRADE-6-AFAL-P2-QP
  60. 2017-GRADE-6-AFAL-P3-QP
  61. 2017-GRADE-6-ENG-NS-TECH-QP
  62. 2017-GRADE-6-ENG-SS-HIS-QP
  63. 2017-GRADE-6-ENG-SS-GEO-QP

  Graad 7

  1. Tegnologie – Senior Fase (les en toets)
  2. Grade 7 HL Baseline Assessment
  3. Grade 7 HL Marking Guideline
  4. Grade 7 FAL Baseline
  5. Grade 7 FAL Marking Guideline
  6. Baseline Maths / Basislyn Wiskunde 
  7. NW
  8. EBW
  9. FAL Grade 6/7
  10. Comprehension Grade 6/7
  11. English
  12. Afrikaans HT
  13. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  14. Afrikaans HT
  15. Wiskunde Hersieningsgids
  16. LitNet Wiskunde Junie
  17. June Math 
  18. Geography June Gr 7
  19. EMS June Gr 7
  20. LO June Gr 7
  21. History June 2017
  22. Tech June 2017
  23. NS June 2017
  24. Maths June 2017
  25. Afr EAT Junie 2017
  26. Eng HL June 2017
  27. Carine Mocke Afrikaans Vraestel 2 Junie 2018 (Memo)
  28. Afrikaans Vraestel 3 Junie 2018 (Carine MockeMemo
  29. Aardrykskunde-Graad7-Junie-Jacques-Horne (Memo)
  30. Wiskunde 2
  31. Wiskunde 1
  32. Graad 7:  Afrikaans
  33. Verskeie
  34. Jacques_Horne_Vraestel_Kw_3_Geskiedenis_graad7_1 (Memo)
  35. Verskeidenheid
  36. Math Assessment T2
  37. Math Assessment T3
  38. Eng FAL P2 Nov Gr 7
  39. Afr FAL Nov Gr 7
  40. Maths Nov Gr 7
  41. History Nov Gr 7
  42. Geography Nov Gr 7
  43. NS Nov Gr 7 Tech Nov Gr 7
  44. EMS Nov Gr 7
  45. Common Exams: Maths
  46. Dalview AFR GR 7 NOV 2017
  47. Dalview WISK 1 GR 7 NOV 2017
  48. Dalview WISK 2 GR 7 NOV 2017
  49. Afrikaans-HT Warmbad Nov
  50. Engels-EAT Nov. Warmbad
  51. Wiskunde-2 Okt Warmbad
  52. Dalview Vraestel TEG Junie en Nov. eksamen
  53. NW GR 7 NOV 2017
  54. Gr 7 NW Eksamen vraestel November Afdeling A
  55. Gr 7 NW Eksamen vraestel November Afdeling B
  56. Grade 7

  Hoërskool

  1. Verskeie – Graad 7+
  2. Verskeie vakke 
  3. Verskeie vakke Grade 8 – 12
  4. Velerlei vakke Grade 8 – 12
  5. PNHS Verskeie vakke Grade 8 – 12
  6. Dinamika Grade 8 – 12
  7. Voorbeeld vraestelle
  8. NS Olympiad – 2013 Grade 7 – 9
  9. NS Olympiad – 2014 Grade 7 – 9
  10. NS Olympiad – 2016 Grade 7 – 9
  11. Graad 8 tot 12 Vraestelle (voorbeelde en notas)
  12. Maths Common Exams: Grade 8, Grade 9
  13. Verskeie: Graad 8 – 12
  14. Graad 8:  Afrikaans
  15. Graad 8:  Kuns en Kultuur
  16. Graad 8 Junie 1
  17. Graad 8 Junie 2
  18. Graad 8 Nov. 1
  19. Graad 8 Nov. 2
  20. Graad 8 Nov. 1
  21. Grade 8 Assessments
  22. Grade 8 T2
  23. Grade 8 T3
  24. Hoërskool
  25. Toerisme Afdeling A Vrae
  26. Toerisme Afdeling B Vrae
  27. Toerisme Afdeling C Vrae
  28. Toerisme Afdeling D Vrae
  29. Toerisme Afdeling E Vrae
  30. Graad 8 Wiskunde (Junie)
  31. Graad 7-12 Verskeie
  32. Graad 8 – 12 (Velerlei)
  33. Hoërskool vraestelle – vele vakke
  34. Graad 8:  Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  35. Hoërskool Strand Vraestelle
  36. EFAL: Graad 8+
  37. Paul Roos Graad 8 HT
  38. Verskeie vraestelle
  39. Kingswood Graad 8, 9, 11, 12 Afr.
  40. Afr HT Gr. 9_vraestel 2_Nov 2015 eksamen Suurlemoen…
  41. Graad 9 HS Stellenbosch Afr.
  42. Graad 9 (verskeie)
  43. Grade 9 Math T2 
  44. Grade 9 Math T3
  45. Graad 9 NW
  46. Graad 9 NW
  47. Graad 9:  Afrikaans, Engels…(verskeie)
  48. Graad 9: Wiskunde Junie
  49. Graad 9:  Wiskunde
  50. Graad 9:  Afrikaans
  51. Graad 9: Vivlia Afr.
  52. Graad 9:  ANA/JNA
  53. Graad 10 – 12 studiegidse
  54. Graad 10:  Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
  55. Graad 10 en 11: Verskeie
  56. Graad 10 Wisk. Junie 1 en 2
  57. Graad 10 Wisk. Nov 1 en 2
  58. Graad 10 Wisk. Nov. 1 en 2
  59. Graad 10 Wiskunde Nov. 1
  60. Graad 10 Wiskunde Nov. 1
  61. Graad 10 Wiskunde Nov. 2
  62. Graad 10 RTT Nov. 1 Prakties
  63. Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie Nov. 2
  64. Graad 11 RTT Nov. Prakties
  65. Graad 11 Wisk. Junie 1, bl. 2, bl. 3
  66. Graad 11 Wisk. Junie Vraestel 2 A en B
  67. Graad 11 Wisk. Nov. 1
  68. Graad 11 Wisk. Nov. 2
  69. Graad 11 Wisk. Nov. 2
  70. Graad 11 Wisk. Nov. 1
  71. Graad 11 Wisk. Nov. 2
  72. Graad 11 RTT Nov. 2
  73. Graad 11: Verskeie
  74. Graad 11 EAT…Suurlemoen
  75. Graad 11: Afrikaans
  76. Graad 11: EAT 1
  77. Graad 11: EAT 2
  78. Graad 11: EAT 3
  79. Verskeie (ouer) departementele vraestelle

  Graad 12:

  1. November 2019
  2. Mei/Junie 2019
  3. November 2018
  4. Mei/Junie 2018
  5. Graad 12
  6. Februarie / Maart
  7. Graad 12 HL 1 Nov.    (Memo)
  8. Graad 12 HL 2
  9. FAL 1 Nov.  (Memo)
  10. FAL 2 Nov. (Memo)
  11. FAL 3 Nov.
  12. SAL 1 Maart (Memo)
  13. SAL 2 Maart (Memo)
  14. Graad 12 Nov. SAL 1 (Memo)
  15. Graad 12 Nov. SAL 2 (Memo)
  16. Nog SAL
  17. Nog FAL
  18. Afrikaans Huistaal 1 Maart (Memo)
  19. Afrikaans HT 2 Maart (Memo)
  20. Afrikaans HT 3 Maart (Memo)
  21. Ander Afrikaans HT
  22. Afrikaans EAT 1 Maart (Memo)
  23. Afrikaans EAT 2 Maart (Memo)
  24. Afrikaans EAT 3 Maart (Memo)
  25. Afrikaans Eerste Addisionele Taal 1 Nov. (Memo)
  26. Afrikaans EAT 2 Nov. (Memo)
  27. Afrikaans EAT 3 Nov. (Memo)
  28. Nog Afrikaans FAL
  29. Verskeie vakke
  30. Verskeie (ouer) departementele vraestelle
  31. Menigte Engelse vraestelle HL
  32. Menigte Engelse vraestelle FAL
  33. Menigte Engelse vraestelle SAL
  34. Menigte Afrikaanse vraestelle HT
  35. Menigte Afrikaanse vraestelle EAT
  36. Menigte Afrikaanse vraestelle TAT
  37. Ander Graad 12 Vakke

  Sien ook die skakels aan die regterkant wat met “vraestel” of “vraestelle” gemerk is. 

  Nog JNA/ANA-vraestelle.

  Tik ook “boodskap”, “studiemetodes” of “eksamen” by die bruin soekblokkie in…

  vraestelle assesserings

  e klink soos i

  4 Kommentaar


   

  e klink soos ie klink soos i 2e-klink-soos-i2e-klink-soos-i

  e klink soos i (takie)

  Werksvelle

   

  flitskaarte

  18 Kommentaar


  flits

  Flitskaarte om verskeie klanke mee vas te lê… Hersien die klanke groepie-vir-groepie.

  Dubbelklanke

  uu flits

  oo flits

  ee flits

  aa flits

  Tweeklanke

  ie flits

  ou flits

  ei flits

  oe flits

  ui flits

  eu flits

  Drieklanke

  eeu flits

  aai flits

  oei flits

  ooi flits

  Spikkelskrif woorde

  • Druk die flitskaarte in hierdie groottes uit of plaas 2 velle op ‘n A4-bladsy.  Beskerm dit met breë, deursigtige kleeflint of lamineer.  
  • Gebruik die klanke se muurkaarte as hofie en plak die flitskaarte daaronder.  As dit in ‘n lêer (flip file) geplaas word, kan dit as ‘n tipe woordlêer of woordeboek dien.
  • As daar genoeg muurspasie is, kan die bogenoemde teen die muur geplak word.
  • As jy twee stelle druk, kan die een heel bly sodat die kleingoed die los flitskaarte bo-op of by hul maats kan pas.  
  • Knip twee stelle uit om speletjies soos “snap” of ‘n “geheuespel” te speel.
  • Plaas ‘n stelletjie flitskaarte onderstebo langs ‘n hopie sigwoorde.  Trek een van elk en maak ‘n sin daarmee.
  • Plaas ‘n vel in ‘n lêersakkie sodat die outjie dit met ‘n witbord veselpen kan natrek.
  • Plaas ‘n skoon vel papier bo-op die woorde, sodat dit deurskyn.  Nou kan dit ook na getrek word.

  Geïllustreerde flitskaarte in rymvorm (gebruik as spellyste of verwysingsbron) is in die Enorme Mengelmoeskardoes Pakket ingesluit.  Die outjies kan woorde natrek, flits en pas.  Loer ook na die Woordeskatboekies.

  Loer ook na die drukbare bladsye vir nog idees.

  Engelse flitskaarte.

  Wiskunde Woordeskat

  Bybelverhale en Sondagskool

  10 Kommentaar


  This slideshow requires JavaScript.

  Ek het ‘n paar navrae in verband met Bybellesse en Sondagskool ontvang.  Ek plaas hiermee skakels na baie oulike webtuistes wat idees bied om die lesse vas te lê.  Dit is nie ‘n kurrikulum nie en dien slegs as aanvullende hulpmiddels vir die jongspan.

  Elektroniese boeke en gebede

  Afrikaans

  1.  Bybelklub

  2.  Om te probeer verstaan

  3.  Webwoord

  4.  Gebede

  5.  Hulpmiddels en boeke

  6. Werksvelle

  7. Sondagskool blog

  8. My Aktiwiteit Bybel

  9. Die Here is my herder (trek na of gebruik as muurkaart)

  10.  Die liefde (trek na of gebruik as muurkaart)

  11.  Psalm 16

  12.  Die man wat blind gebore is.

  bybelstorie 13.  Die verhaal van Daniël.

  14. My Bybel doen en leer boek. (3 Boeke)

  16. Jesaja 9 vers 5

  17. Johannes 3:16

  18. Lesse

  19. Stories in inkleurprentvorm

  20. Bybel inkleur

  21. Graad 4 – 6 Lesse wat leef (Ander)

  Engels

  1. Bible for Children

  2. Kids Sunday School

  3. Garden of Praise

  4. DLTK (Sluit kunsvlyt idees in)

  5. Sunday School Printables

  6. Christian Preschool Printables

  7. Danielle’s Place

  8. Bible Kids

  9. File Folder Fun (skryf in – gratis)

  10. My Bible do and learn book (3 Books)

  12. Stories in inkleurprentvorm

  Doen en Leer boeke in ander tale

  Inkleur 1. Coloring-pages 2. Bible coloring pages 3. Christian Coloring pages

  Hallelujah

  Somer Kersfees

  Stille Nag

  Soekie Krog se saamsing liedjies.

  Liedboek Toep/App

  Older Entries

  %d bloggers like this: