F het gevra hoe ‘n mens wiskundige konsepte soos meer as en minder as aan ‘n Graad 1’tjie kan verduidelik.  Die maklikste is seker met behulp van lekkergoed.  Trek ‘n pakkie Smarties nader vir hierdie een en druk die onderstaande werksvelle uit…

  • Begin eers deur ‘n getalgebied vas te stel.  Bv. Ons somme strek van 1 tot 10.
  • Tel 10 lekkers uit.  Tel hulle van 1 tot 10 en dan van 10 af terug tot by 1.  Vir die laaste deel kan jy die lekkers byvoorbeeld op ‘n bordjie pak.
  • Kyk na die werksvel.  Begin eers met een minder en meer as. Tel 8 lekkers uit.  Wat is 1 minder? (Pak 1 lekker terug op die bordjie.)  7! Goed…en as ons 8 het en ons dit 1 meer maak beteken dit ons moet een meer by sit.  Dit is 9.
  • Gaan deur die getalle en hou die proses telkens dieselfde.  Druk op die prentjie met die min of met die meer lekkergoed – ter herinnering.
  • As die bewoording lol, kan jy drie hopies lekkers uittel.  Bv. 2, 4 en 5.  Gee die 2 aan die kleinding, gee die 4 aan pappa of  ‘n boetie en hou die groepie van 5.  Vra vrae soos “Wie het die meeste?”, “Wie het die minste?”, “Wie het meer as jy?”, “Hoeveel is dit meer as joune?”…Hier kan jy die groepies dan uittel en afpaar…Jy het 1. Jannie het 1. Jy het ‘n 2de lekker. Jannie het ‘n 2de lekker. Jy het niks meer nie, maar Jannie het ‘n 3de en ‘n 4de lekker.  Hy het 2 meer as jy.  Jy het 2 minder.
  • Goedkoop speletjies soos Slangetjies en Leertjies sal ook verdere vaslegging kan aanhelp, want die outjie moet ‘n sekere aantal plekke aanskuif of terug skuif (i.e. meer maak of minder maak).

Dit gaan baie herhaling en konkrete werk verg, maar sodra die outjie die konsep begryp, is daar ‘n vuis vol lekkergoed as beloning! 😉 Baie sterkte!

minder as meer as (werkvel)

meerminder

meermin