vraestelle

 1. Ek weet/I know – algemene kennis
 2. Think online
 3. Conquesta – Graad 1 – 7 Afrikaans en Engels
 4. Conquesta – Taal, Wiskunde, Lewensvaardige – Graad 1 – 3 en Verskeie vakke – Graad 4 – 7. Ook in Engels beskikbaar.
 5. Engels aanlyn
 6. JNA/ANA vraestelle
 7. 2014 JNA/ANA Verskeie tale
 8. Impies – Verskeie – Graad 4 – 7 (kyk onder dokumente)
 9. Wiskunde/Wetenskap
 10. Wiskunde – Graad 4 – 7
 11. Teacha – verskeie vraestelle, hulpmiddels en werksvelle
 12. Ou LitNum vraestelle
 13. LitNet Vraestelle
 14. Voorbeelde van assesserings in die Grondslagfase

  Voorbeeld van skakellysie aan die regterkant.

  Voorbeeld van skakellysie aan die regterkant. Loer gou.

Graad 1

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Afrikaans FAL
 3. Engels Huistaal
 4. Engels FAL
 5. JNA 
 6. Wiskunde
 7. ANA Home Language
 8. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe

Graad 2

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Huistaal Kwartaal 2
 3. Engels 1 Huistaal
 4. Engels First Additional Language
 5. Wiskunde 1
 6. JNA Wiskunde
 7. JNA Huistaal
 8. ANA Home Language
 9. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 10. Slimkoppe

Graad 3

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Huistaal Nov.
 3. Engels Huistaal
 4. Engels FAL
 5. English Nov.
 6. JNA Taal
 7. Wiskunde
 8. MATHS GR3 QP NOV2014 ENG
 9. MATHS GR3 QP NOV2014 AFR
 10. MATHS GR3 NOV2014 QP XHOSA
 11. MATHEMATICS GR3 NOV2014 QP SESOTHO
 12. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 13. LitNet Toetse en Ander vraestelle

Graad 4

 1. Afrikaans HT
 2. Afrikaans EAT
 3. Maths Grade 4 Mathematics FAT 1.2 TEST – Activity 1 bg.
 4. Taal
 5. Lewensvaardighede 1
 6. Lewensvaardighede 2
 7. SW 1
 8. SW 2
 9. Wiskunde 1
 10. Wiskunde 2
 11. Wiskunde LitNet Junie
 12. Wiskunde (met memo)
 13. Wiskunde LitNet
 14. Wiskunde LitNet 2016
 15. Voorbeelde van opsommings
 16. Meervoude opsomming
 17. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 18. ANA/JNA
 19. Verskeie
 20. ANA FAL 2012
 21. ANA FAL 2013
 22. NW Werkstukke (Gids met inligting)
 23. NW Kwartaal 1

Graad 5

 1. Wiskunde
 2. Wiskunde Litnet
 3. Wiskunde 1
 4. Wiskunde 2
 5. Wiskunde vraestel
 6. Afrikaans HT
 7. Voorbeelde van opsommings
 8. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 9. ANA/JNA
 10. Verskeie
 11. Engels FAL
 12. ANA FAL

Graad 6

 1. Verskeie (loer onder dokumente)
 2. Afrikaans HT
 3. Wiskunde 1
 4. Wiskunde 2
 5. Wiskunde Litnet
 6. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 7. ANA/JNA
 8. Verskeie
 9. Comprehension Grade 6/7
 10. FAL Grade 6/7
 11. English FAL
 12. NW Gids en Inligting

Graad 7

 1. Tegnologie – Senior Fase (les en toets)
 2. NW
 3. FAL Grade 6/7
 4. Comprehension Grade 6/7
 5. English
 6. Afrikaans HT
 7. Ou vraestelle
 8. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 9. Afrikaans HT
 10. Wiskunde 2
 11. Wiskunde 1
 12. Verskeie – Graad 7+
 13. Graad 7:  Afrikaans

 

 1. Graad 8:  Afrikaans
 2. Hoërskool
 3. Graad 8 – 12 (Velerlei)
 4. Hoërskool vraestelle – vele vakke
 5. Graad 8:  Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 6. EFAL: Graad 8+
 7. Paul Roos Graad 8 HT
 8. Graad 8 – 12 (Verskeie)
 9. Verskeie vraestelle
 10. Kingswood Graad 8, 9, 11, 12 Afr.
 11. Graad 9 HS Stellenbosch Afr.
 12. Graad 9 (verskeie)
 13. Graad 9 NW
 14. Graad 9 NW
 15. Graad 9:  Afrikaans, Engels…(verskeie)
 16. Graad 9:  Wiskunde
 17. Graad 9:  Afrikaans
 18. Graad 9: Vivlia Afr.
 19. Graad 9:  ANA/JNA
 20. Graad 10:  Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 21. Graad 10 en 11: Verskeie
 22. Graad 11: Verskeie
 23. Graad 11: Afrikaans

Sien ook die skakels aan die regterkant wat met “vraestel” of “vraestelle” gemerk is. 

Nog JNA/ANA-vraestelle.

screen-shot-2016-11-06-at-9-19-59

Tik ook “boodskap” of “eksamen” by die bruin soekblokkie in…

eksamen-groen eksamentyd1