vraestelle

 1. Ek weet/I know – algemene kennis
 2. Think online
 3. Conquesta – Graad 1 – 7 Afrikaans en Engels
 4. Conquesta – Taal, Wiskunde, Lewensvaardige – Graad 1 – 3 en Verskeie vakke – Graad 4 – 7. Ook in Engels beskikbaar.
 5. JNA/ANA vraestelle
 6. 2014 JNA/ANA Verskeie tale
 7. Wiskunde/Wetenskap
 8. Wiskunde – Graad 4 – 7
 9. Various Question Papers, Graad 4 – 7 [2014, 2015, 2016]
 10. Teacha – verskeie vraestelle, hulpmiddels en werksvelle
 11. Ou LitNum vraestelle
 12. LitNet Vraestelle
 13. LitNet Gr.3 – 12
 14. Best Education (verskeie grade, Eng./Afr.)
 15. NS Olympiad – 2012 Grade 4 – 6
 16. NS Olympiad – 2013 Grade 4 – 6
 17. NS Olympiad – 2014 Grade 4 – 6
 18. NS Olympiad – 2015 Grade 4 – 6
 19. NS Olympiad – 2016 Grade 4 – 6
 20. NS Olympiad – 2013 Grade 7 – 9
 21. NS Olympiad – 2014 Grade 7 – 9
 22. NS Olympiad – 2016 Grade 7 – 9
 23. A+ Click Grade 1 – 12
 24. Grade 4 – 7 Past Papers
 25. Voorbeelde van assesserings in die Grondslagfase
 26. Ecexams
 27. Voorbeeldvrae Graad 4 – 7
 28. isiXhosa
 29. Wiskunde Vrae (Voorbeelde Gr 4 – 12)
 30. Baseline Assessment Gr. 3 – 7 (Maths)
 31. Voorbeeld van skakellysie aan die regterkant.

  Voorbeeld van skakellysie aan die regterkant. Loer gou.

Graad 1

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Afrikaans FAL
 3. Engels Huistaal
 4. Engels FAL
 5. JNA 
 6. Wiskunde
 7. Wiskunde Oefentoets
 8. Maths Test
 9. ANA Home Language
 10. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 11. Eng FAL T1 
 12. Memo
 13. Huistaal HT K1
 14. Afr. FAL T1 
 15. Afr. EAT T1 
 16. Memo Afr. / Eng. T1 
 17. Math Term 1
 18. Eng. HL Term 1
 19. Wiskunde Kw. 1 T1
 20. Wiskunde Kw. 1 T2

Graad 2

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Huistaal Kwartaal 1
 3. Huistaal Oefentoets
 4. Huistaal Kwartaal 2
 5. Home Language T1
 6. Engels 1 Huistaal
 7. Engels First Additional Language
 8. Wiskunde 1
 9. Mathematics Test
 10. Mathematics Term 1 T1
 11. Mathematics Term 1 T2
 12. JNA Wiskunde
 13. JNA Huistaal
 14. ANA Home Language
 15. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 16. Slimkoppe
 17. EAT T1 
 18. FAL T1
 19. Memo

Graad 3

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Huistaal Nov.
 3. Engels Huistaal
 4. Engels FAL
 5. Wiskunde Basislyn / Maths Baseline
 6. English Nov.
 7. JNA Taal
 8. Wiskunde
 9. Maths Term 1 Task 1  
 10. Memo
 11. Maths T1 Task 2
 12. Memo
 13. Wiskunde Oefentoets
 14. English Test
 15. MATHS GR3 QP NOV2014 ENG
 16. MATHS GR3 QP NOV2014 AFR
 17. MATHS GR3 NOV2014 QP XHOSA
 18. MATHEMATICS GR3 NOV2014 QP SESOTHO
 19. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 20. LitNet Toetse en Ander vraestelle
 21. Huistaal 1
 22. Afrikaans EAT
 23. Memo
 24. Home Language 1
 25. Wiskunde Taak 1 K1
 26. Math, FAL, HL

Graad 4

 1. Afrikaans HT
 2. Afrikaans HT Toets
 3. Afrikaans EAT
 4. Afrikaans Toets
 5. Baseline: Maths/Basislyn: Wiskunde 
 6. Wiskunde Kwartaal 1
 7. Maths Grade 4 Mathematics FAT 1.2 TEST – Activity 1 bg.
 8. Taal
 9. English Test
 10. Lewensvaardighede 1
 11. Lewensvaardighede 2
 12. Lewensvaardighede PSW 1
 13. SW 1
 14. SW 2
 15. SS Summary 1, SS 2
 16. LO 1
 17. NW & Tegnologie
 18. Math Term 1, work
 19. Math Term 2, work
 20. Math Term 3
 21. Math Term 4Work
 22. Wiskunde Hersieningsgids
 23. Wiskunde 1
 24. Wiskunde 2
 25. Wiskunde LitNet Junie
 26. Wiskunde (met memo)
 27. Wiskunde LitNet
 28. Wiskunde 3de Kwartaal
 29. Wiskunde LitNet 2016
 30. Voorbeelde van opsommings
 31. Meervoude opsomming
 32. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 33. ANA/JNA
 34. ANA FAL 2012
 35. ANA FAL 2013
 36. JNA HT Afr.
 37. NW Werkstukke (Gids met inligting)
 38. NW Kwartaal 1
 39. NS & Tech
 40. NW Sept.
 41. Skeppende Kunste 2
 42. Maths Term 1
 43. Creative Arts T3
 44. Skeppende Kunste Kwartaal 4
 45. Math Assessments
 46. Verskeie
 47. Verskeidenheid
 48. Common Exams: Maths

Graad 5

 1. Wiskunde
 2. Wiskunde Hersieningsgids
 3. Wiskunde LitNet 1
 4. Wiskunde LitNet
 5. Basislyn Wiskunde / Baseline Maths
 6. Wiskunde 1
 7. Wiskunde 2
 8. Wiskunde vraestel
 9. Wiskunde 3de Kwartaal
 10. Wiskunde Oefentoets
 11. AHA Wiskunde 4
 12. Afrikaans HT
 13. Voorbeelde van opsommings
 14. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 15. ANA/JNA
 16. Engels FAL
 17. ANA Gr.5 Math
 18. ANA FAL
 19. NS & Tech
 20. Mathematics
 21. Maths T1
 22. Assessments
 23. SW FAT K1
 24. PSW FAT K1
 25. Creative Arts T3
 26. Skeppende Kunste K3 
 27. Verskeie
 28. Verskeidenheid
 29. Common Exams: Maths

Graad 6

 1. Afrikaans HT
 2. Afrikaans Oefentoets
 3. Wiskunde Hersieningsgids
 4. Baseline Maths / Basislyn Wiskunde
 5. PROV COMMON EXAMS GRADE 6 NOV 2017
 6. Wiskunde 1
 7. Wiskunde 2
 8. Wiskunde Litnet
 9. Wiskunde
 10. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 11. ANA/JNA
 12. Lewensvaardighede (PSW)
 13. Comprehension Grade 6/7
 14. FAL Grade 6/7
 15. English First Additional Language
 16. English FAL June
 17. NW Gids en Inligting
 18. NS & Tech
 19. NW & Tegnologie
 20. Mathematics
 21. Maths T1
 22. Wisk K1
 23. Assessments
 24. Visuele Kuns
 25. Skeppende Kunste K2
 26. Skeppende Kunste K4
 27. Verskeie
 28. Verskeidenheid
 29. Common Exams: Maths

Graad 7

 1. Tegnologie – Senior Fase (les en toets)
 2. Baseline Maths / Basislyn Wiskunde 
 3. NW
 4. EBW
 5. FAL Grade 6/7
 6. Comprehension Grade 6/7
 7. English
 8. Afrikaans HT
 9. Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 10. Afrikaans HT
 11. Wiskunde Hersieningsgids
 12. LitNet Wiskunde Junie
 13. June Math 
 14. Wiskunde 2
 15. Wiskunde 1
 16. Graad 7:  Afrikaans
 17. Verskeie
 18. Verskeidenheid
 19. Math Assessment T2
 20. Math Assessment T3
 21. Common Exams: Maths

Hoërskool

 1. Verskeie – Graad 7+
 2. Verskeie vakke 
 3. Voorbeeld vraestelle
 4. NS Olympiad – 2013 Grade 7 – 9
 5. NS Olympiad – 2014 Grade 7 – 9
 6. NS Olympiad – 2016 Grade 7 – 9
 7. Maths Common Exams: Grade 8, Grade 9
 8. Verskeie: Graad 8 – 12
 9. Graad 8:  Afrikaans
 10. Graad 8:  Kuns en Kultuur
 11. Graad 8 Junie 1
 12. Graad 8 Junie 2
 13. Graad 8 Nov. 1
 14. Graad 8 Nov. 2
 15. Graad 8 Nov. 1
 16. Grade 8 Assessments
 17. Grade 8 T2
 18. Grade 8 T3
 19. Hoërskool
 20. Graad 8 Wiskunde (Junie)
 21. Graad 7-12 Verskeie
 22. Graad 8 – 12 (Velerlei)
 23. Hoërskool vraestelle – vele vakke
 24. Graad 8:  Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 25. EFAL: Graad 8+
 26. Paul Roos Graad 8 HT
 27. Graad 8 – 12 (Verskeie) (sien “bronne)
 28. Verskeie vraestelle
 29. Kingswood Graad 8, 9, 11, 12 Afr.
 30. Graad 9 HS Stellenbosch Afr.
 31. Graad 9 (verskeie)
 32. Grade 9
 33. Grade 9 Math T2 
 34. Grade 9 Math T3
 35. Graad 9 NW
 36. Graad 9 NW
 37. Graad 9:  Afrikaans, Engels…(verskeie)
 38. Graad 9: Wiskunde Junie
 39. Graad 9:  Wiskunde
 40. Graad 9:  Afrikaans
 41. Graad 9: Vivlia Afr.
 42. Graad 9:  ANA/JNA
 43. Graad 10:  Afrikaans, Engels, Zulu/Zoeloe
 44. Graad 10 en 11: Verskeie
 45. Graad 10 Wisk. Junie 1 en 2
 46. Graad 10 Wisk. Nov 1 en 2
 47. Graad 10 Wisk. Nov. 1 en 2
 48. Graad 10 Wiskunde Nov. 1
 49. Graad 10 Wiskunde Nov. 1
 50. Graad 10 Wiskunde Nov. 2
 51. Graad 10 RTT Nov. 1 Prakties
 52. Graad 10 Rekenaartoepassingstegnologie Nov. 2
 53. Graad 11 RTT Nov. Prakties
 54. Graad 11 Wisk. Junie 1, bl. 2, bl. 3
 55. Graad 11 Wisk. Junie Vraestel 2 A en B
 56. Graad 11 Wisk. Nov. 1
 57. Graad 11 Wisk. Nov. 2
 58. Graad 11 Wisk. Nov. 2
 59. Graad 11 Wisk. Nov. 1
 60. Graad 11 Wisk. Nov. 2
 61. Graad 11 RTT Nov. 2
 62. Graad 11: Verskeie
 63. Graad 11: Afrikaans
 64. Graad 11: EAT 1
 65. Graad 11: EAT 2
 66. Graad 11: EAT 3
 67. Verskeie (ouer) departementele vraestelle

Graad 12:

 1. Graad 12
 2. Februarie / Maart
 3. Graad 12 HL 1 Nov.    (Memo)
 4. Graad 12 HL 2
 5. FAL 1 Nov.  (Memo)
 6. FAL 2 Nov. (Memo)
 7. FAL 3 Nov.
 8. SAL 1 Maart (Memo)
 9. SAL 2 Maart (Memo)
 10. Graad 12 Nov. SAL 1 (Memo)
 11. Graad 12 Nov. SAL 2 (Memo)
 12. Nog SAL
 13. Nog FAL
 14. Afrikaans Huistaal 1 Maart (Memo)
 15. Afrikaans HT 2 Maart (Memo)
 16. Afrikaans HT 3 Maart (Memo)
 17. Ander Afrikaans HT
 18. Afrikaans EAT 1 Maart (Memo)
 19. Afrikaans EAT 2 Maart (Memo)
 20. Afrikaans EAT 3 Maart (Memo)
 21. Afrikaans Eerste Addisionele Taal 1 Nov. (Memo)
 22. Afrikaans EAT 2 Nov. (Memo)
 23. Afrikaans EAT 3 Nov. (Memo)
 24. Nog Afrikaans FAL
 25. Verskeie vakke
 26. Verskeie (ouer) departementele vraestelle

Sien ook die skakels aan die regterkant wat met “vraestel” of “vraestelle” gemerk is. 

Nog JNA/ANA-vraestelle.

vraestelgeel

Tik ook “boodskap” of “eksamen” by die bruin soekblokkie in…

eksamen-groen eksamentyd1

Advertisements