caps-kabvjuff

Die CAPS-kurrikulum is aanlyn beskikbaar.  Jy kan ook die departementele werkboeke vir gesyferdheid en geletterdheid aflaai.  Ons het gemerk dat die dokumente ingewikkelde terme rakende skrif gebruik…”arkade” en “guirlande” patrone.  Ek verstaan dit as volg:

Garlands/Guirlande is die rondings soos in ‘n “apieswaai patroon”.  Dit sinspeel op die “Garlands”, tinselof kersversierings wat ‘n mens kan drapeer.   Die Arkade patrone is die hoppies van ‘n “hasiehop” patroon (“arches”).

Die Aangepaste CAPS vir Vaardigheidskole (leerders met spesifieke/spesiale onderwysbehoeftes):

 1. Huistaal
 2. Lewensvaardighede
 3. Gasvryheid
 4. Kreatiewe Kunste
 5. Ander

Die sewe-punt kodes:

Kodes

Die 2013 slaagvereistes (Wat is deur?)

Minimum slaagvereistes 2012 Gazette

 1. Nasionale Protokol vir Assessering GR R-12 web 
 2. Assessment task guidelines 2018
 3. Foundation Phase: First Additional Language:  School Based Assessment (SBA)
 4. Foundation Phase: Home Language:  School Based Assessment (SBA)
 5. Foundation Phase: Mathematics:  School Based Assessment (SBA)
 6. Foundation Phase: Life Skills:  School Based Assessment (SBA)
 7. Foundation Phase: Grade R:  School Based Assessment (SBA)
 8. School Based Assessment (SBA) Exemplars:  Grade 4 – 12
 9. KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING Graad R-3: Afrikaans HT
 10. KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING Graad R-3: Wiskunde
 11. KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING Graad R-3: Mathematics
 12. KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING Graad R-3:  English HL
 13. GRADE R REPORT (Voorbeeld van ‘n Graad R-rapport)
 14. Voorbeelde van beplanning – Grondslagfase
 15. KABV – Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal, Wiskunde, Lewensvaardighede… (Intermediêre Fase)
 16. KABV – Grondslagfase (Gehoorprobleme, doofheid) Huistaal
 17. KABV – Intermediêre Fase (Gehoorprobleme, doofheid) Huistaal
 18. KABV – Senior Fase (Gehoorprobleme, doofheid) Huistaal

dbe-boeke2017

 1. 2018 – Boek 1 (Graad R – 9)
 2. 2018 – Boek 2 (Graad R – 9)
 3. 2017 – Boek 1 (Graad R – 9) Boek 2
 4. 2016 – Boek 1, Boek 2
 5. 2013 Werkboek 1
 6. 2013 Werkboek 2
 7. 2013 NW Werkboeke Graad 4 – 6 (aan die regterkant)
 8. Grade R Resource Kit (Big Books, Lesson Plans, Posters)Screen Shot 2016-06-21 at 13.23.45
Nog skakels na werkboeke is aan die regterkant gelys – sien Hulpmiddels.
Instrument vir die Monitering en Ondersteuning van die Kurrikulum vir Distrikte en Skole Graad 1-6
Advertisements