studiemetodes

  1. Wat is die boublokke van studie?
  2. DEVELOPING EFFECTIVE STUDY HABITS
  3. Slim Studie
  4. Alternatiewe en Aangepaste Wyse van Eksaminering/Assessering vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes
vraestelle, huiswerk en roetine, eksamen idees