studiemetodes

  1. Wat is die boublokke van studie?
  2. Memorisering
  3. DEVELOPING EFFECTIVE STUDY HABITS
  4. Studie metodes
  5. Suksesstudies
  6. Slim Studie
  7. Studiemetodes
  8. Studiemetodes
  9. Alternatiewe en Aangepaste Wyse van Eksaminering/Assessering vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes
vraestelle, huiswerk en roetine, eksamen idees