Hier is ‘n paar konsepte waaraan die Graad 1-sillabus aandag gee.  Veral in die eerste ses maande doen die kleintjies somme met tellers (koeldrankdoppies, knope, krale…).  Hulle moet die apparaat fisies vashou en die som so uitwerk…

Mamma’s kan gerus met hierdie lysie na die juffrou gaan en vir ‘n paar gedagtes vra om dit aan te spreek tuis.  Juffrou sal baie beïndruk wees.

TEL MET BEGRIP

· Aftel in ene tot 5 (…10…20) Tel fisiese goed soos knope, klippe, ens.

· Skat, neerskryf / teken, tel en bespreek (Ek skat dis 5, tel…ja, ek was reg…of nie…)

· Aantel (5, tel drie aan….5…6,7,8 )

· Terugtel

· Tel in spronge (2e, 3e, 5e, 10e)


WERK MET GETALPATRONE

· Bv. 5 10

15 20

25 30

· 2, 4, 6, 8

12, 14, 16, 18 (sien die ooreenkoms in die eindgetal)


LEER KEN DIE GETAL

· Hoeveel?

· Getalnaam (Hoe skryf ek dit?)

· Getalsimbool (1 – 5, 6 – 10) (Hoe lyk dit?

· Ewe / onewe (Kan ek dit uitdeel sodat Ma en ek ewe veel lekkers het?)

· Behoud van die getal (Maak nie saak hoe die patroon lyk nie, 7 kolle bymekaar beteken 7)

· Subitering (tot 6) (Kyk na ‘n items bymekaar en “raai” of “weet instinktief” dat dit 3, 4, 5 ensovoorts is.)


POSISIE VAN DIE GETAL

· Ongelykheid en gelykheid (afparing)

· (= teken)

· Ordening van getalle (1 – 5, 6 – 10)

· Stygend én dalend (leer ken ‘0’ as getal)

· Rangorde

· Posisiewoorde (voor, na, tussen)

· Rigtingwoorde (links, regs, ens.)

· Rangtelwoorde (eerste, tweede…)

· Kwantiteitswoorde (is groter as…)

· Vergelyking van getalle

· Begrippe: hoeveel, meer as, minder as, net soveel as, is gelyk aan.


DIE VIER HOOFBEWERKINGS

· +

· Saamvoeg ( + teken)

· Verdubbel

· Oop getalsinne 1 + 2 = c

· Multistap probleme 2 + 3 + 1 = c

·

· Skei ( – teken)

· Halveer

· Oop getalsinne

· Multistap probleme

· Vermenigvuldiging (slegs prakties / mondeling)

· Deling (slegs prakties / mondeling)


GETALFEITE

· + en – tot 10

· Voorbereidende werk vir tafels :(2x, 10x)

· Versnelde tel            (2, 4 ,6 ,8, 10)

· Herhaalde optelling (2+2+2+2+2+2…)