Vandag is Menseregtedag.  Dit is dikwels moeilik om dit aan jong kinders te verduidelik.  Daarom sou ek eerder wou fokus op die medemenslikheids-aspek en op ‘n positiewe ingesteldheid teenoor ander.

Kyk na goeie gesindhede soos om om te gee, om behulpsaam te wees en om ‘n positiewe bydrae tot die samelewing te maak. Die regte tot ‘n beter lewe is immers nie net ‘n geval van “neem” nie, maar ook een van verantwoordelikhede.

twistynoodle