Die ANA is ‘n jaarlikse nasionale evaluering van Graad 3- en 6-leerders se vaardighede om die standaard te bepaal.

Foundations for (4) Learning is ‘n projek om die land se geletterdheids- en syferkundigheidsvlakke te lig sodat die leerders beter i.t.v. die ANA sal vaar.  Dit bestaan uit beplanningsgidse vir geletterdheid en syferkundigheid.

F4L DoE Assessment Framework Foundation phase

Grade R:

Grade 1:

Grade 2:

Grade 3: