Menseregtedag word op die 21ste Maart gevier.  Vind hiermee ‘n paar riglyne om in skole te gebruik.

regteskool

  1. My Regte
  2. My Regte en Verantwoordelikhede
  3. Menseregte
  4. Wat sê die Grondwet?
  5. Kinderregte A
  6. Kinderregte B
  7. My rights … Eng booklet
  8. Health Rights and Responsibilities